Table of Contents Table of Contents
Previous Page  1 / 110 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 110 Next Page
Page Background 45 31 27 21 49 59 73 n = 1000 ∗ V c π ∗ d 1 f = f z ∗ n ∗ z 420 245, R245, 345, R345, B245, B345, 445, R445 R345 230, R230, 430, R430, R230L, R430L 230, 345, 430, 230L, 430L, B230, B430, 645 DIN-327, DIN-1889, DIN-844, DIN-845

strona / page

STL INOX AL SUPER FAN ZGR 440, R440, 440N, R440N, 440S, R440S, B440, 540, R540, 540N, R540N FREZY TRZPIENIOWE VHM / SOLID CARBIDE END MILLS / VHM-FRÄSER FREZY TRZPIENIOWE VHM / SOLID CARBIDE END MILLS / VHM-FRÄSER FREZY TRZPIENIOWE VHM / SOLID CARBIDE END MILLS / VHM-FRÄSER FREZY TRZPIENIOWE VHM / SOLID CARBIDE END MILLS / VHM-FRÄSER FREZY TRZPIENIOWE VHM / SOLID CARBIDE END MILLS / VHM-FRÄSER FREZY TRZPIENIOWE VHM / SOLID CARBIDE END MILLS / VHM-FRÄSER FREZY TRZPIENIOWE HSS / HSS END MILLS / HSS-FRÄSER INFORMACJE TECHNICZNE / TECHNICAL INFORMATION Opti Opti 9 Do obróbki stali konstrukcyjnych, narzędziowych, stali ulepszonych oraz nierdzewnych, żeliwa, stopów tytanu i niklu oraz do materiałów o niskiej twardości For machining construction steel, stainless steel, tool steel, steel alloys, cast iron, titanium, inconel and low hardness materials Do obróbki większości gatunków stali i staliw For machining most types of steel and and cast steel Do obróbki stali nierdzewnych, stopów tytanu i niklu oraz stali ulepszanych i narzędziowych For machining stainless steels, nickel and titanium alloys, alloy steels and tool steels Do obróbki aluminium, jego stopów oraz metali nieżelaznych For machining unalloyed aluminium, aluminium alloys and non ferrous materials Do obróbki zgrubnej stali, żeliw, materiałów trudnoobrabialnych i metali nieżelaznych For roughing steels, cast iron, special materials and non ferrous materials Uniwersalne zastosowanie do szerokiej gamy typowych materiałów Universal application for many groups of typical materials Uniwersalne zastosowanie do szerokiej gamy typowych materiałów Universal application for many groups of typical materials

SPIS TREŚCI

CONTENT LIST