Previous Page  1 / 111 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 1 / 111 Next Page
Page Background

PROFIL FIRMY

Carmex Precision Tools Ltd , jest wiodącym producentem

wysokiej jakości narzędzi skrawających . Firma została

założona w 1988 roku w Maalot , położony w pięknym

północno-zachodnim regionie Izraelu.

Produkty

Carmex specjalizuje się w produkcji narzędzi

do toczenia i frezowania gwintów. W swojej

ofercie posiadają: płytki i oprawki do toczenia

gwintów, płytki i oprawki do frezowania,

składane frezy oraz pełnowęglikowe frezy do

gwintów, frazy VHM.

Produkty firmy są uznawane na całym świecie

jak zaawansowane narzędzia o doskonałej

precyzji i żywotności. Carmex produkuje

również specjalne narzędzia zgodnie

z wymogami klientów.

Jakość produktów

Carmex dąży do utrzymania wysokiej jakości

produktu, szybkości i niezawodności obsługi

klienta. Firma posiada certyfikaty:

ISO 9001:2008 ,ISO 13485:2003,

ISO 14001:2004 , OHSAS 180001 i CE.

Szeroka gama produktów dostępnych od ręki

powoduje, że zamówienia klientów są szybko

realizowane.

W sierpniu 2008 roku Carmex przeniósł się

do nowej siedziby. Firma zainwestowała

również w zakup nowoczesnych maszyn

w celu utrzymania wysokiej pozycji na rynku.

Fabryka Narzędzi FANARS.A. jest wiodącymproducentemnarzędzi skrawających do obróbki gwintów.

Niezmiennie naszym priorytetem jest utrzymywanie wysokiej jakości oferowanych produktów, nieustanny rozwój z

wykorzystaniem nowoczesnych technologii oraz ciągłe poszerzanie oferty. Posiadamy nowoczesny park maszynowy, sprzęt

badawczy i pomiarowy, gwarantujący stabilną produkcję i najwyższą jakość oferowanych frezów.

Od blisko 10 lat prowadzimy analizy i badania dotyczące rozwoju frezów pełnowęglikowych VHM typowych i specjalnych.

Nasze narzędzia produkujemy z wysokiej jakości węglików oraz stosujemy starannie dobrane powłoki PVD odpowiednie do

przeznaczenia narzędzi. Doświadczeni specjaliści FANAR zaprojektowali nowoczesne frezy trzpieniowe spełniające wymogi

obróbki wysokowydajnej (HPC) i szybkościowej (HSC).

Przedstawiamy Państwu nasz nowy katalog frezów, będący kompozycją oferty frezówwysokiej jakości i rozsądnej ceny.

Katalog zawiera tabelę doboru frezów, propozycje parametrów skrawania dla przewidzianych zastosowań oraz ważne

zalecenia ogólne uwzględniające warunki konkretnej maszyny i oprzyrządowania.

Nasi inżynierowie i doradcy na rynku pomogą państwu rozwiązać wszelkie problemy.

Zapewniamy również możliwość regeneracji narzędzi VHM różnego typu oraz produkcję narzędzi specjalnych.

Zapraszamy do współpracy.

Tools Factory FANAR Joint Stock Company is a leading manufacturer of cutting tools for threading.

Constantly, our priority is to maintain the high quality of our products, the continuous development using modern

technologies and continuous development. We have modern machinery, testing and measurement equipment, ensuring

stable production and the highest quality cutters.

For almost 10 years we have been studying and researching on the development of solid carbide milling cutters VHM

typical and special. Our tools are made from high quality carbide and with carefully selected PVD coating suitable for the

purpose of tools.

Experienced FANAR specialists have designed modern end mill cutters that meet the requirements of high-performance

(HPC) and high-speed (HSC) processing.

We present you our new catalog of cutters, which is a composition of high quality at

reasonable prices cutters. The catalog contains a table of selection of cutters, cutting

proposals for the intended uses and important general recommendations which take into

account the specific conditions of the machine and tooling. Our engineers and consultants in

the market will help you to solve any problems. We also provide the possibility of regeneration

of different types of carbide tools and production of special tools.

President

Marcin Kołodziej