Table of Contents Table of Contents
Previous Page  2 / 110 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 2 / 110 Next Page
Page Background

Stal węglowa

Stal

Stal nierdzewna

Żeliwo

Metale nieżelazne

Stopy zaroodporne i stopy tytanu

Materiały twarde

Steel

Stainless steel

Cast iron

Non-ferrous metals

Superalloys and titanium

Hard materials

Stal niskostopowa

Stal wysokostopowa i wysokostopowa stal narzędziowa

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Stainless steel

Stainless steel

Low-alloyed steel

High-alloyed steel and high-alloyed tool steel

Grupa

Stopy żaroodporne

Stopy tytanu

Heat-resistant alloys

Titanium alloys

Stal hartowana

Żeliwo hartowane

Hardened steel

Hardened cast iron

Stopy aluminium

odlewnicze (ENAC)

Cast aluminium alloys

Stopy magnezu

Magnesium alloys

Miedż i jej stopy

Copper and copper alloys

Stopy aluminium do obróbki plastycznej (ENAW)

Aluminium wrought alloys

Non-alloyed steel

Stal automatowa

C ≤ 0,55 %

C > 0,55 %

C ≤ 0,55 %

C > 0,55 %

Ferrytyczna/Martenz.

Martenzytyczna

Austenityczna

Austenityczna (PH)

Duplex

Austenitic

Austenitic (PH)

Duplex

Ferritic/martensitic

Martensitic

Na bazie Fe

Na bazie Ni/Co

Fe-based

Ni / Co base

Czysty tytan

Stopy α- i β

Stopy β

Pure titanium

α and β alloys

β alloys

Żeliwo szare (GJL)

Żeliwo wermikularne (GJV) CGI

Żeliwo ciągliwe(GJMW / GJMB)

Żeliwo ciągliwe (GJMB)

Żeliwo sferoidalne (GJS)

Żeliwo sferoidalne (GJS) ADI

Si ≤ 12%

Si ≤ 12%

Si> 12 %

Si ≤ 12%

Si ≤ 12%

Si> 12 %

czysta miedz, niestopowa

Stopy miedzi długowiórowe

stopy miedzi krótkowiórowe (mosiądz, brąz)

wysoka wytrzymałość

Pure, Non-alloyed

Cu-alloys, long-chipping

Cu-alloys, short-chipping

High-strength,

Grey cast iron(GJL)

Cast iron with vermicular graphite (GJV) CGI

Malleable cast iron (GJMW / GJMB)

Malleable cast iron (GJMB)

Cast iron with spheroidal graphite (GJS)

Cast iron with spheroidal graphite (GJS) ADI

Free cutting steel

C ≤ 0,55 %

C > 0,55 %

C ≤ 0,55 %

C > 0,55 %

750

650

650

700

1000

600

1000

1200

1400

700

1000

1400

700

1100

700

1000

800

400

550

500

800

700

1400

200

500

250

300

450

250

350

600

400

1000

675

950

850

1200

1100

675

1250

1400

-

-

-

-

A

A

A

QT

QT

A

QT

QT

QT

A

A

HT

A

QT

PH

HT

PH

PH

A

PH

A

PH

C

HT

HT

HT

HT

220

190

190

210

300

175

300

380

420

210

300

420

210

330

210

300

240

120

160

150

240

210

420

-

152

75

90

130

70

100

180

120

300

200

280

250

350

320

200

375

410

50 HRC

55 HRC

60 HRC

55 HRC

Rm

Vc/fz

Naroże

| Design

HB

HA

HB

Liczba ostrzy

| Flutes

Materiał |

Material

Powłoka |

Coating

Wyżarzana |

Annealed

Ulepszana cieplnie |

Tempered

Hartowana i odpuszczana |

Hardened and tempered

Utwardzana wydzieleniowo |

precipitation hardened

Odlew |

Cast

- Główne zastosowanie

- Możliwe zastosowanie

- Primary application

- Secondary application

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

H1

H2

H3

H4

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

K1

K2

K3

K4

K5

K6

M1

M2

M3

1

Nazwa |

Name

P

M

K

N

S

H

TABELA DOBORU FREZÓW VHM

/ SOLID CARBIDE ENDMILLS SELECTION TABLE

Oznaczenie

| Symbol

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

S1

S2

S3

S4

S5

S6

S7

S8

H1

H2

H3

H4

N1

N2

N3

N4

N5

N6

N7

N8

N9

N10

K1

K2

K3

K4

K5

K6

M1

M2

M3

A

QT

HT

PH

C

Szczegółowe informacje na temat obrabianych materiałów

na stronie

www.fanar.pl

w zakładce „Informacje techniczne”.

Detailed information about materials on the website on

www.fanar.pl

the bookmark “Technical information”