Table of Contents Table of Contents
Previous Page  8 / 110 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 110 Next Page
Page Background

JAK DOBRAĆ I ZAMÓWIĆ PRODUKT?

HOW TO SELECT AND ORDER THE PRODUCT?

1. W tabeli doboru odszukać materiał obrabiany

2. Wybrać wykonanie w danej grupie narzędzi

3. Odszukać wykonanie narzędzia na wskazanej stronie katalogowej

4. Wybrać właściwy rozmiar

5. Odczytać indeks i nazwę.

1. In the selection table locate the workpiece material

2. Select design of tool

3. Find the tool design on specified page

4. Select the correct tool size

5. Read an index and name

2

Stal węglowa

Stal

Stal nierdzewna

Steel

Stainless steel

Stal niskostopowa

Stal wysokostopowa i wysokostopowa stal narzędziowa

Stal nierdzewna

Stainless steel

Low-alloyed steel

High-alloyed steel and high-alloyed tool steel

Grupa

Non-alloyed steel

Stal automatowa

C ≤ 0,55 %

C > 0,55 %

C ≤ 0,55 %

C > 0,55 %

Ferrytyczna/Martenz.

Martenzytyczna

Ferritic/martensitic

Martensitic

Free cutting steel

C ≤ 0,55 %

C > 0,55 %

C ≤ 0,55 %

C > 0,55 %

Rm HB

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

P

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P11

P12

P13

P14

440

4

VHM

TiAlN

5

5

41

P1

P2

P3

P4

P5

P6

P7

P8

P9

P10

P1

P12

P13

P14

440

Z

Vc/fz

HA

Strona / Page / Seite

HB

1

JAK DOBRAĆ I ZAMÓWIĆ PRODUKT

HOW TO SELECT AND ORDER THE PRODUCT

1

1

1

1

H

H

H

H

N

N

N

N

7÷10

7÷10

7÷10

7÷10

1÷5

1÷5

1÷5

1÷5

S

S

S

S

1÷8

1÷8

1÷8

1÷8

K

K

K

K

1÷6

1÷6

1÷6

1÷6

M

M

M

M

1÷2

1÷2

1÷2

1÷2

Do obróbki stali konstrukcyjnych, narzędziowych,

stali ulepszonych oraz nierdzewnych, żeliwa, stopów tytanu i niklu

oraz do materiałów o niskiej twardości

For machining construction steel, stainless steel, tool steel, steel alloys, cast iron,

titanium, inconel and low hardness materials

l

35°-39°

Z=4

l

l

1

l

2

d

1

d

2

TiAIN

DIN

6535-HA

DIN

6535-HA

DIN

6535-HB

DIN

6535-HB

R

R

P

P

P

P

1÷12

1÷12

1÷12

1÷12

13

÷14

13

÷14

13

÷14

13

÷14

Z

R*

INDEX

ød

1

ød

2

l

1

l

2

VHM

440

440

R440

R440

SUPER

FAN

TiAIN

Zastosowanie

/Application

Wykonanie

/ Execution

Rodzaj powłoki

/ Coating

5

4

3

M9-444000-0060

Frez SUPERFAN 440 6x6x13x57 VHM TiAlN

Przykład zamawiania

/ Example of order

8