Background Image
Previous Page  7 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 24 Next Page
Page Background

FREZYTRZPIENIOWE

VHM

FrezB230 12x12x24x75OPTI TiAlN, M9-510418-0120

INDEX

M9-510418

kuliste

Z

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

UNI

VHM

TiAlN

o

=30

WersjaMICRO

WersjaSTANDARD

d

d

L

L

2

1

1

2

DIN

6535-HA

Z=2

B

1

1,5

2

2,5

3

4

5

6

8

10

12

16

20

4

6

6

8

10

12

16

20

4

4

4

4

4

50

50

50

50

50

50

50

50

60

75

75

100

100

0010

0015

0020

0025

0030

0040

0050

0060

0080

0100

0120

0160

0200

2

3

4

5

6

8

10

12

16

20

24

32

40

B230

MATERIAŁ

TWARDOŚĆ

-HRC30

-HRC50

-HRC60

PROMIEŃ

GŁĘBOKOŚĆSKRAWANIA

StaleKonstrukcyjneWęglowe

StaleStopowe

0,5

1

1,5

2

3

4

5

6

8

45000

23000

16000

12000

8000

6000

5000

4000

3000

800

800

1000

1000

1100

1200

1100

1000

1000

35000

18000

120000

9500

6000

5000

4000

3000

2000

600

600

600

700

700

800

800

700

700

20000

10000

6500

5000

3500

2500

2000

1500

1000

200

200

200

300

300

350

350

300

300

StaleStopowe, StaleNarzędziowe

StaleHartowane

(obr/min)

(mm/min)

(obr/min)

(mm/min)

(obr/min)

(mm/min)

P

.

P

.

H

H

H≤0,5R

H≤0,4R

P≤

0,1R

P≤

0,6R

TWARDOŚĆ< 45HRC

TWARDOŚĆ>45HRC

L

1

L

2

d

1

d

2

PRĘDKOŚĆOBR POSUW PRĘDKOŚĆOBR POSUW PRĘDKOŚĆOBR POSUW

5

Przykład zamawiania:

Opti Line