Background Image
Previous Page  8 / 24 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 8 / 24 Next Page
Page Background

FREZYTRZPIENIOWE

VHM

INDEX

M9-530718

kuliste

Z

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

UNI

VHM

TiAlN

o

=30

WersjaMICRO

WersjaSTANDARD

d

d

L

L

2

1

1

2

DIN

6535-HA

Z=4

B

• •

4

6

6

8

10

12

4

4

4

4

4

50

50

50

50

50

50

50

50

60

75

75

0010

0015

0020

0025

0030

0040

0050

0060

0080

0100

0120

2

3

4

5

6

8

10

12

16

20

24

FrezB430 12x12x24x75OPTI TiAlN, M9-530718-0120

DIN-845

B430

MATERIAŁ

TWARDOŚĆ

-HRC30

-HRC50

-HRC60

PROMIEŃ

GŁĘBOKOŚĆSKRAWANIA

StaleKonstrukcyjneWęglowe

StaleStopowe

2

3

4

5

6

8

10

12000

8000

6000

5000

4000

3000

2500

1200

1400

1600

1400

1200

1200

1000

9500

6000

5000

4000

3000

2500

2000

900

900

1000

1000

900

900

600

5000

3500

2500

2000

1500

1000

900

400

500

600

600

500

500

300

StaleStopowe, StaleNarzędziowe

StaleHartowane

(obr/min)

(mm/min)

(obr/min)

(mm/min)

(obr/min)

(mm/min)

P

.

P

.

H

H

H≤0,15R

H≤0,05R

P≤

0,04R

P≤

0,02R

TWARDOŚĆ< 45HRC

TWARDOŚĆ>45HRC

L

1

L

2

d

1

d

2

1

1,5

2

2,5

3

4

5

6

8

10

12

PRĘDKOŚĆOBR POSUW PRĘDKOŚĆOBR POSUW PRĘDKOŚĆOBR POSUW

6

Przykład zamawiania:

Opti Line